REGISTRUJTE ULAZAK U GRČKU

Kada popunite obrazac dobićete svoj QR kod (vrsta bar-koda) na E-mailu, koji svaki putnik prikazuje na ekranu svog mobilnog telefona ili štampanom obrascu.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE APLIKACIJE!
Napomena: obrazac ne prihvata slova š,ć, već koristite slova s,c…

Državljani Srbije od 14. maja mogu ući u Grčku, avionom ili preko dva drumska prelaza. Između Grčke i Bugarske – Promahonas (radno vreme 00-24h)  i preko drumskog prelaza između Grčke i Severne Makedonije – Evzoni (radno vreme 07-23h).

Ulazak u Grčku je moguć uz obaveznu prijavu (Passenger Locator Form – PLF) minimum 24 sata pre ulaska u Grčku i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave, link: https://travel.gov.gr/.

Takođe, neophodana je jedna od sledećih potvrda:

·         Potvrdu o vakcinaciji (Potvrda o potpunoj vakcinaciji, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza. Neophodno je da prođe 14 dana od poslednje primljene doze. Potvrda mora biti dvojezična, ime I prezime na potvrdi treba da se podudaraju kao u pasošu) Vakcine koje Grčka prihvata: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

·         Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ( Za decu do 5 godina starosti nije potreban)

·         Potvrda da ste preležali COVID-19 (na engleskom jeziku, zajedno sa priloženim pozitivnim PCR testom izdat u periodu od 2-9 meseci pre dolaska u Grčku).

Putnici na graničnom prelazu u Grčkoj mogu biti metodom slučajnog uzorka testirani brzim testom. Ukoliko je rezultat pozitivan, određuje se obavezna izolacija i putnici se smeštaju u karantinske hotele gde će biti testirani PCR testom kako bi potvrdili početnu dijagnozu. Putnici će provesti najmanje 10 dana u karantinu čije troškove snosi Grčka država.

Tokom boravka u R. Grčkoj turisti se moraju pridržavati pravila koja važe i za lokalno stanovništvo.

V A Ž N O! – za putnike koji putuju sopstvenim automobilom
Obaveštavamo Vas da su svi putnici dužni da popune PLF obrazac ( Passenger Locator Form), najmanje 48 sati pre ulaska u Grčku. Na taj način pružate sve detaljne informacije o mestu i datumu vašeg boravka i tačnoj adresi boravka u Grčkoj.

 

REGISTRUJTE ULAZAK U TURSKU

Kada popunite obrazac dobićete svoj QR kod (vrsta bar-koda) na E-mailu, odštampanu potvrdu pokazujete prilikom prelaska granice.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE APLIKACIJE!

Napomena: obrazac ne prihvata slova š,ć, već koristite slova s,c..

Poštovani putnici,

Dostavljamo Vam informacije o režimu ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Tursku, kao i odgovore na najčešća pitanja i nedoumice:

– Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji, izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.

– Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodno je da poseduju jedan od navedenih dokumenata:

  • negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Test je potreban za sva lica starija od šest godina.
  • negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati
  • dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku

U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.

– U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:

– Deca mogu da putuju u Tursku bez PCR testa isključivo u pratnji svojih roditelja koji su revakcinisani, ne i drugih članova porodice (punoletna braća i sestre, bake ili deke).

– Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.

– Ukoliko je osoba vakcinisana jednom dozom AstraZeneca vakcine i putem e-Uprava portala dobije traženi sertifikat, sa njim se može putovati u Tursku. Nije neophodno da budu dve doze kada je AstraZeneca u pitanju.

– Sertifikat o imunitetu koji se spominje u tekstu Republika Srbija još uvek ne izdaje, kao ni Republika Turska, tako da je nemoguće putovati sa njime dok ne bude izrađen.

Dodatne korisne informacije za putovanje u Tursku:

 ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za ulazak u R. Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima R. Srbije nije potrebna viza. Državljani R. Srbije koji žele da borave u R. Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu podneti preko veb sajta: www.visa.gov.tr.

Strani državljani koji ulaze u R. Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj. 5 meseci od dana ulaska u Tursku.

.

Poštovani putnici,
Sa nadom da ćemo ponovo moći da putujemo, obaveštavamo vas da mera obaveznog negativnog PCR testa za ulazak u Republiku Tursku je 1. marta produžena i biće na snazi dok novom odredbom ne bude odlučeno drugačije.
Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, mera će biti na snazi do 26. maja, ukoliko ne dođe do ranijeg prekidanja.
Nadamo se ćemo uskoro objaviti povoljnije informacije o svim destinacijama o „otvaranju granica“.

Do tada vam dostavljamo informaciju koja je aktuelna za ulazak u Tursku:

Počev od sutra, 15.03. svi putnici koji putuju u Tursku biće u obavezi da popune online formular u roku od 72 sata pred putovanje na sajtu: https://register.health.gov.tr
Popunjen formular je neophodno sačuvati na svom mobilnom telefonu ili odštampati. Podsećamo da je za ulazak u Republiku Tursku neophodan negativan PCR test ne stariji od 72 sata od trenutka putovanja.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na usluzi.
Srdačno vas pozdravljamo,
vaš Holiday

Poštovane kolege,

Usled pandemije COVID-19, zbog neizvesnosti oko nesmetane realizacije programa putovanja, T.A. Holiday je donela

ODLUKU

otkaza programa za putovanja – letovanja u Grčkoj u 2020. godini
Na sva nerealizovana turistička putovanja koja su ugovorena zaključno sa 15.03.2020., a koja su otkazana/nerealizovana usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjivaće se odredbe Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2020 od 30.4.2020. godine).
Za sva putovanja koja su rezervisana od 16.03. neophodno je da se putnici izjasne sledeće:
1. Zamenski voucher u iznosu koji je putnik uplatio
2. Povraćaj novca u roku od 8 dana
Putnicima koji imaju pasoš Republike Srbije nije dozvoljen ulazak u Grčku do 31.08.2020. u ponoć (ponoć izmedju 31.08. i 01.09.). Odluka o otvaranju/zatvaranju granica će biti revidirana od strane EU komisije 31.08.
Čak i ako bude doneta odluka da se granice otvore 01.09., ulazak će biti moguć uz procedure propisane od Vlade Republike Grčke početkom jula:
– ulaz u Grčku kopnenim putem je omogućen samo preko graničnog prelaza Promahonas (granica izmedju Bugarske i Grčke);
– obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata, koji izdaje referentna zdravstvena ustanova i mora biti na engleskom;
– svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form – PLF (link za popunjavanje PLF obrasca: https://travel.gov.gr/) najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj. Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će na email dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.
Zbog svih navedenih odluka, mera i propisa, broj turista je u značajnom padu u odnosu na prethodne godine. Nedovoljna popunjenost smeštajnih kapaciteta, uz povećane troškove zbog pooštrenih higijenskih/zdravstvenih protokola, su naveli vlasnike i menadžere velikog broja hotela i vila da donesu odluke o zatvaranju, pre planiranih/unapred ugovorenih datuma.
T.A. Holiday će nastaviti da prati situaciju i ukoliko se steknu uslovi za realizaciju pojedinih individualnih programa putovanja, informacije i novi/važeći cenovnici će biti dostupni na www.holiday.rs u okviru aktuelnih ponuda.

S poštovanjem, Direktor

U Kragujevcu 26.08.2020. godine Nenad Trakić

Poštovani gosti,

Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Ambasade Republike Bugarske, odobren je tranzit kroz Bugarsku bez ikakvih uslova, odnosno testova. Uskoro ćemo objaviti termine i cene za polaske za Sarimsakli.

Vaš Holiday

Poštovani gosti,

Usled izuzetno nepovoljnih faktora koji utiču na turizam, zdravlje i živote građana u ovom delu Evrope, izazvanih virusom covid-19, želim da vas informišemo o odlukama turističke agencije Holiday i trenutnim uslovim putovanja u Tursku.

TURSKA

AUTOBUSKI POLASCI: svi polasci od 31.07. su otkazani zbog zabrane ulaska u Bugarsku.

PUTOVANJE PREKO:

BUGARSKE: Za putovanje preko Bugarske od danas, 16.07. je zabranjen ulazak usled posledice pandemije.

Poštovani gosti,

Usled izuzetno nepovoljnih faktora koji utiču na turizam, zdravlje i živote građana u ovom delu Evrope, izazvanih virusom covid-19, želim da vas informišemo o odlukama turističke agencije Holiday i trenutnim uslovim putovanja u zemlje Grčka i Turska

GRČKA:

AUTOBUSKI POLASCI: svi polasci u periodu od 09.07. do 19.08. se otkazuju. Ostali polasci do kraja sezone su planirani i biće normalno realizovani u slučaju promene odluke Grčkih vlasti koji bi sredinom avgusta i u septembru omogućili normalan boravak na toj turističkoj destinaciji (bez PCR testova i sl)

INDIVIDUALNI POLASCI: svi individualni do 15.07. se otkazuju, u skladu sa odlukom Ministarstva Turizma Grčke od 05.07. Nakon ovog perioda Vlada Grčke će doneti nove preporuke, a agencija Holiday će postupati u skladu sa tim.

TURSKA:

AUTOBUSKI POLASCI: svi polasci u periodu od 17.07. biće pomereni za jedan dan. U ponedeljak, 13.07. ćemo objaviti nov cenovnik sa novim terminima.

INDIVIDUALNI POLASCI: svi individualni polasci se normalno realizuju.

PUTOVANJE PREKO:

MAKEDONIJE: Vlada Republike Severne Makedonije je donela odluku da je za državljane R. Srbije potreban PCR test ne stariji od 72h.

BUGARSKE: Za putovanje preko Bugarske do danas nema promena, nema testiranja niti obaveznog PCR testa.

Molimo sve goste koji su na autobuskom prevozu da preuzmu potvrde o zamenskom putovanju koje će moći da iskoriste do kraja ove ili naredne godine za neki od aranžmana u našoj organizaciji.

NAPOMENA:

Za sve putnike koji su rezervisali svoj aranžman do 15.03. agencija će izdati Zamenski vaučer, a putnici koji su rezervisali od 16.03. agencija će izdati Zamenski vaučer ili izvršiti povraćaj novca. U slučaju da gosti odluče da umesto autobusom putuju sopstvenim prevozom, agencija će izvršiti povraćaj dela novca koji se odnosi na autobuski prevoz.

Ostajte zdravo.

Vaš Holiday tim

Grčka je odlučila da privremeno zatvori granicu od 06.07. za srpske državljane zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji. Parlament grčke je izdao saopštenje da će odluka o zabrani ulaska biti preispitana 15.07. i može da bude produžene.
Obaveštavamo vas u skladu sa tim da do daljnjeg otkazujemo sve polaske za Grčku. Pratićemo situaciju i kada se ponovo otvore granice i stvori povoljna situacija nastavićemo sa  polascima.
Putnici koji su već na letovanju biće vraćeni 10.07. kada je i predviđen povratak.
Obaveštavaćemo vas o sledećim koracima.
Do tada Vam preporučujemo letovalište  Sarimsakli – Turska, letovalište koje je covid – free destinacija. Smene preme Turskoj se normalno odvijaju na autobuskom i na sopstvenom prevozu, nema testiranja niti karantina na granici. Domaćini su tradicionalno ljubazni prema Srpskim gostima i većina zna naš jezik.
Za sve putnike koji su već rezervisali letovanje u Grčkoj, a žele da promene destinaciju obezbedili smo dovoljno kapaciteta po vrlo povoljnim cenama.

Poštovane kolege,

S obzirom da se stanje u Grčkoj i Turskoj polako normalizuje, a u prilog tome govore i prve grupe naših turista koje u ovom momentu borave na Olimpskoj regiji i Sarimsakliju, obaveštavamo Vas da je došlo do nekih izmena u načinu našeg poslovanja u sezoni leto 2020. Grčka i Turska, a sve zbog celokupne dosadašnje situacije sa COVID 19.

Primorani smo da sa ugovora u fiksnom zakupu pređemo na alotmanske ugovore, koji zahtevaju da se najava gostiju i uplata rezervacija vrši najkasnije 15 dana pre dolaska gostiju na željenu destinaciju; tako da Vas molimo, da nam najkasnije 15 dana pre, pošaljete konačnu odluku putnika da li putuje ili ne, kao i da izvršite uplatu preostalog zaduženja.

U skladu sa tim, ubuduće, u slučaju otkaza aranžmana primenjivaće se sledeći uslovi:

– Svi aranžmani rezervisani do 15.03.2020. godine koji se otkažu do 15 dana pre početka boravka gostiju, smatraju se blagovremenim otkazom i otkazuju se bez penala, izdaje im se potvrda o zamenskom putovanju u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije od 30.04.2020.

– Za ugovore koje su otkažu manje od 15 dana pre početka boravka gostiju, primenjivaće se storno troškovi po OUP-a. organizatora.

Ovi uslovi stupaju na snagu od 02.07.2020.god.

Za sve informacije i rezervacije stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačno vas pozdravljamo,

vaš Holiday

Turska

Sezona je počela
Ovim želimo da vas obavestimo da je sezona letovanja u Turskoj uspešno startovala. 27.06. Bez mnogo zadržavanja na granicama autobus sa oko 50 putnika uspešno je stigao u Sarimsakli. Sarimsakli, hoteli i bazeni sa svim sadržajima su spremni da prema novim uslovima prihvatili turiste.

Putovanje autobusom
U odnosu na prethodne godine novina je da tokom putovanja putnici treba da nose maske. Na graničnim prelazima putnici izlaze iz autobusa da bi završili pasošku kontrolu. Na kod ulaska i izlaska u Bugarsku nema dodatnih kontrola. Na Turskoj granici se obavlja brzo merenje temperature.
Ostatak putovanja je protekao bez ikakvog problema.

Hoteli
Usled pandemije Covid 19 uslovi „Švedskog stola“ su usklađeni po novim pravilima. Po novim uslovima kod svakog jela stoji konobar koji će svakom gostu sipati izabranu hranu u tanjir. I dalje postoji više jela tako da gosti dobijaju istu uslugu kao i prethodnih godina samo je način serviranja.

Grčka

Ovim želimo da vas obavestimo da je sezona letovanja u Grčkoj uspešno startovala. 29.06. Bez mnogo zadržavanja na granicama autobus sa oko 60 putnika uspešno je stigao na Olimpsku regiju. Autobus je do Grčke stigao preko Bugarske. Sva letovališta i smeštajni objekti su spremno prema novi uslovima prihvatili turiste.

Putovanje autobusom
U odnosu na prethodne godine novina je da tokom putovanja putnici treba da nose maske. Na graničnim prelazima putnici izlaze iz autobusa da bi završili pasošku kontrolu. Kod ulaska i izlaska u Bugarsku nema dodatnih kontrola. Postoji mogućnost medicinske kontrole na Grčkoj strani.
Očekujemo da će uskoro početi sa radom granični prelaz Evzoni tako da će lakše da se putuje do omiljenih letovališta.

V A Ž N O!
Obaveštavamo Vas da su svi putnici dužni da od 01.07.2020. popune PLF obrazac ( Passenger Locator Form), najmanje 48 sati pre ulaska u Grčku. Na taj način pružate sve detaljne informacije o mestu i datumu vašeg boravka i tačnoj adresi boravka u Grčkoj.

OBRAZAC MOŽETE NAĆI OVDE
Kada popunite obrazac dobićete svoj QR kod (vrsta bar-koda) na E-mailu, koji svaki putnik prikazuje na ekranu svog mobilnog telefona ili štampanom obrascu.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko popunjavanja obrasca možete pogledati na sledećem linku.
Napomena: obrazac ne prihvata slova š,ć, već koristite slova s,c…

02.07.2020

Poštovane kolege,

S obzirom da se stanje u Grčkoj i Turskoj polako normalizuje, a u prilog tome govore i prve grupe naših turista koje u ovom momentu borave na Olimpskoj regiji i Sarimsakliju, obaveštavamo Vas da je došlo do nekih izmena u načinu našeg poslovanja u sezoni leto 2020. Grčka i Turska, a sve zbog celokupne dosadašnje situacije sa COVID 19.
Primorani smo da sa ugovora u fiksnom zakupu pređemo na alotmanske ugovore, koji zahtevaju da se najava gostiju i uplata rezervacija vrši najkasnije 15 dana pre dolaska gostiju na željenu destinaciju; tako da Vas molimo ,da nam najkasnije 15 dana pre , pošaljete konačnu odluku putnika da li putuje ili ne,kao i da izvršite uplatu preostalog zaduženja.
U skladu sa tim, ubuduće, u slučaju otkaza aranžmana primenjivaće se sledeći uslovi:

– Svi aranžmani rezervisani do 15.03.2020. godine koji se otkažu do 15 dana pre početka boravka gostiju, smatraju se blagovremenim otkazom i otkazuju se bez penala, izdaje im se potvrda o zamenskom putovanju u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije od 30.04.2020.

– Za ugovore koje su otkažu manje od 15 dana pre početka boravka gostiju, primenjivaće se storno troškovi po OUP-a. organizatora.

Ovi uslovi stupaju na snagu od 02.07.2020.god.

Za sve informacije i rezervacije stojimo Vam na usluzi.
Srdačno vas pozdravljamo,

Vaš Holiday

Pročitajte ranije objavljene informacije